vay tiền nhanh trong ngày

Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Viglacera (VGC) lên kế hoạch kinh doanh năm 2020 “thụt lùi” | Kinh doanh

Theo báo cáo thường niên năm hngười nào0một9 vừa công bố, Tổng đơn vị Viglacera – CTCP (mã VGC) cho biết những mục tiêu kinh doanh chính năm hngười nào0hngười nào0 được xây dựng tương đương kế hoạch năm hngười nào0một9 do dịch Covid-một9 đã, đang diễn ra trên toàn cầu và tại Việt Nam tác động bất lợi trực tiếp tới những ngành hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng đơn vị.

Cụ thể, Viglacera đặt mục tiêu đạt 9.400 tỷ đồng tổng doanh thu thống nhất, giảm 7phần trăm so với số thực hiện hngười nào0một9. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 950 tỷ đồng, cũng giảm hngười nàophần trăm so với kết quả năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tương đương năm hngười nào0một9 ở mức mộtmộtphần trăm.

Năm hngười nào0hngười nào0, tổng đơn vị sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại đơn vị mẹ theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng đơn vị sẽ thay đổi toàn diện về sở hữu vốn và trở thành doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài ra, tổng đơn vị cũng thực hiện những thủ tục góp vốn vào Liên doanh Sanvig tại Cuba đầu tư ngành gạch ốp lát, sứ vệ sinh; tăng vốn cho Công ty ViMariel-CTCP tại Cuba đầu tư khu công nghiệp; góp vốn, liên doanh để đầu tư khu công nghiệp; nhà ở xã  hội tại Kyên Chung, Tiên Dương – Đông Anh…

Đồng thời, Viglacera sẽ triển khngười nào thoái vốn tại những doanh nghiệp hoạt động ko hiệu quả, như Bá Hiến, Viglacera Từ Sơn, Viglacera Hạ Long một, Viglacera Hợp Thịnh và Viglacera Từ Liêm trong năm hngười nào0hngười nào0.

Năm hngười nào0một9 vừa qua, Viglacera đẩy mạnh kinh doanh ngành hạ tầng kỹ thuật nhà sản xuất khu công nghiệp, nhà ở xã hội qua đó ghi nhận một0.một45 tỷ đồng doanh thu và 970 tỷ đồng lãi trước thuế, tuần tự vượt 9phần trăm và hngười nàophần trăm kế hoạch năm. Cổ tức dự kiến mộtmộtphần trăm, cao hơn 0,5phần trăm so với mức đã cam kết với Đhợp độngCĐ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*