vay tiền nóng

Bãi bỏ 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng

NHNN công bố huỷ bỏ 3 thủ tục hành chính, sửa đổi 4 thủ tục và thay thế 3 thủ tục thuộc ngành nghề thành lập và hoạt động nhà băng thực hiện tại Cơ quan Thanh hao tra, githịt hại nhà băng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thay thế, bị huỷ bỏ ngành nghề thành lập và hoạt động nhà băng thực hiện tại phòng ban một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lí của NHNN.

Theo đó, NHNN công bố kè cổm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị huỷ bỏ qui định tại Thông tư một9 và Thông tư hngười nàomột thực hiện tại phòng ban một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lí của NHNN

Cụ thể, NHNN công bố hngười nào thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc ngành nghề thành lập và hoạt động nhà băng được thực hiện tại Cơ quan Thanh hao tra, githịt hại nhà băng, bao gồm Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của nhà băng hợp tác xã; Thủ tục chấp thụận danh sách nhân sự dự kiến của nhà băng hợp tác xã.

NHNN công bố 4 thủ tục hành chính được sửa, đổi bổ sung thuộc ngành nghề thành lập và hoạt động nhà băng được thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phường bao gồm: Thủ tục tự nguyện kết thúc hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng vi mô; Thủ tục cấp giđấy phép thành lập quĩ tín dụng nhân dân; Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của quĩ tín dụng nhân dân; Thủ tục đề nghị chấp thụận danh sách nhân sự dự kiến của quĩ tín dụng nhân dân.

Bên cạnh đó, NHNN cũng đưa một thủ tục hành chính được thay thế thuộc ngành nghề thành lập và hoạt động nhà băng được thực hiện tại Cơ quan Thanh hao tra, githịt hại nhà băng.

Trong đó, Thủ tục mở chi nhánh của tổ chức tín dụng qui mô nhỏ được thay thế bằng hngười nào thủ tục hành chính gồm: Thủ tục đề nghị chấp thụận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng vi mô; Thủ tục đề nghị chấp thụận thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng vi mô.

NHNN công bố ba thủ tục hành chính được thay thế thuộc ngành nghề thành lập và hoạt động nhà băng được thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phường.

Cụ thể, thủ tục gia hạn thời kì khngười nào trương hoạt động chi nhánh của tổ chức tín dụng qui mô nhỏ được thay thế bằng thủ tục thông tin khngười nào trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng vi mô.

Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tín dụng qui mô nhỏ khác địa bàn tỉnh, thành phường và hay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tín dụng qui mô nhỏ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phường được thay đổi bằng thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng vi mô.

Ngoài ra, NHNN công bố ba thủ tục hành chính được huỷ bỏ thuộc ngành nghề thành lập và hoạt động nhà băng.

Đó là thủ tục mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, kết thúc hoạt động phòng giao dịch của tổ chức tín dụng qui mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phường; Thủ tục thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tín dụng qui mô nhỏ; Thủ tục thay đổi địa bàn hoạt động của quĩ tín dụng nhân dân do chia, tách địa giới hành chính kể từ ngày một/6/hngười nào0một5.

Quyết định này sở hữu hiệu lực thi hành kể từ ngày một/một/hngười nào0hngười nào0 và huỷ bỏ nội dung về công bố thủ tục hành chính sở hữu mã: một.00.một660, một.00một644, một.00một579, một.00một559, được công bố tại Quyết định số 89một; hngười nào.000055, một.000một49 được công bố tại Quyết định số hngười nào6hngười nàomột.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*