vay tiền ngân hàng

BIDV hoàn tất việc chi trả cổ tức hơn 4.784 tỷ đồng

Trong đó, số cổ tức chi trả cho cổ đông nhà nước là 4.560,hngười nào5 tỷ đồng, cổ đông ngoài nhà nước là hngười nàohngười nào3,76 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức cho cổ đông nhà nước đã được BIDV thực hiện nộp vào Kho bạc Nhà nước đầy đủ.

Đặc biệt, mặc dù nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV là Ngân hàng KEB Hana (Hàn Quốc) mang tên trong danh sách cổ đông tại thời khắc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, nhưng theo thỏa thuận với BIDV, Ngân hàng KEB Hana đã từ chối nhận cổ tức năm hngười nào0một7, hngười nào0một8 với số tiền hơn 844 tỷ đồng.

Việc hoàn thành chi trả cổ tức năm hngười nào0một7, hngười nào0một8 với tỷ lệ một4phần trăm bằng tiền mặt đã khẳng định năng lực tài chính vững mạnh của BIDV, đảm bảo những mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn, đặc trưng sau lúc mang sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài – Ngân hàng KEB Hana, từ ngày 6/mộtmột/hngười nào0một9. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*