vay tiền nóng

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm không giới thiệu gói bảo hiểm liên quan đến dịch COVID-19

Các doanh nghiệp rà soát, quán triệt trong toàn hệ thống, bao gồm những đại lí bảo hiểm ko được sử dụng thông tin, hình ảnh về COVID-một9 để giới thiệu, chào bán bảo hiểm.

Chiều ngày 3một/3, Cục Quản lí, gigiết mổ hại Bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa chính thức ban hành hngười nào văn bản gửi những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ liên quan tới bảo hiểm đối với dịch bệnh COVID-một9.

Văn bản nêu, ngày 3một/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số một6 về thực hiện những giải pháp cấp chưngh phòng, chống dịch COVID-một9.

Bộ Tài chính yêu cầu những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quán triệt trên toàn hệ thống, đại lí của doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản một0 Chỉ thị số một6/CT-TTg: “Yêu cầu những doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm ko giới thiệu và triển khngười nào gói bảo hiểm liên quan tới bảo hiểm đối với dịch bệnh COVID-một9”.

Đối với những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, Bộ Tài chính cũng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo này của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số một6. Đồng thời, những doanh nghiệp rà soát, quán triệt trong toàn hệ thống, bao gồm những đại lí bảo hiểm ko được sử dụng thông tin, hình ảnh về COVID-một9 để giới thiệu, chào bán bảo hiểm.

Trước đó, một số doanh nghiệp bảo hiểm đã triển khngười nào một số sản phẩm bảo hiểm liên quan tới dịch bệnh COVID-một9 với tầm giá và quyền lợi được bảo hiểm khá quyến rũ.

Chẳng hạn như, chỉ với mức phí bảo hiểm từ 30.000 đồng tới 300.000 đồng, người tham gia bảo hiểm với thể được lợi quyền lợi bảo hiểm từ 50-một50 triệu đồng, tùy theo gói thời kì bảo hiểm.

Theo chuyên gia tài chính Lâm Minh Chánh, dịch COVID-một9 với thể sẽ trở thành yếu tố “loại trừ bảo hiểm”. Khi đó những đơn vị bảo hiểm đã thu phí sản phẩm hoàn toàn với quyền từ chối tình nhâni thường đối với những tử vong, tngười nào nạn, hậu quả do dịch bệnh gây ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*