Từ ngày 1/1/2015, việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ.

Các điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp

Các điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp

 

Có thể bạn muốn xem

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế

Tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“2. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản đó; trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định này thì được lựa chọn ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Nghị định này (bao gồm mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế) theo diện ưu đãi đối với đầu tư mới cho thời gian còn lại nếu đang hưởng theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư hoặc theo diện ưu đãi đối với đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại nếu đang hưởng theo diện đầu tư mở rộng…

Việc xác định thời gian còn lại để hưởng ưu đãi thuế được tính liên tục kể từ khi thực hiện quy định về ưu đãi thuế tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước và về thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

Căn cứ quy định trên, Công ty TNHH Thuỷ sản G&A tự xác định điều kiện ưu đãi, thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Từ ngày 1/1/2015, việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Trên đây là bài viết về các điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Nếu các bạn quan tâm đến các dịch vụ kế toán của chúng tôi có thể tham khảo:

>>> Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

>>> Dịch vụ làm báo cáo tài chính

>>> Dịch vụ quyết toán thuế

Nếu bạn có bất cứ vướng mắc nào về kế toán xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội sẽ giải đáp mọi ý kiến thắc mắc về kế toán cho các bạn một cách chính xác và chuyên nghiệp nhất!

_____________________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Ms Thúy  – Công ty Tư vấn Quản lý thuế Hà Nội

Liên hệ: 0933.433.242 – 0127.8888.396

Email: tuvanhotroketoan@gmail.com

Website:  http://ketoanthuehanoi.org/