Chi phí sản xuất là số tiền mà một nhà sản xuất hay doanh nghiệp phải chi để mua các yếu tố đầu vào cần thiết cho quá trình sản xuất hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận. Trong nền kinh tế hàng hóa, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm đến chi phí sản xuất. Việc giảm chi phí sản xuất đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận.

Chi phí sản xuất là gì?

Chi phí sản xuất là gì?

Có thể bạn muốn xem:

Tuy nhiên, chi phí sản xuất chỉ là một phần của chi phí sản phẩm. Khi cấu thành giá của một sản phẩm, phải xem xét toàn bộ chi phí, không thể chỉ nhìn thấy chi phí sản xuất.

Cấu thành chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất có 3 thành phần chính:

-Nguyên liệu trực tiếp

-Lao động trực tiếp

-Chi phí sản xuất chung

Ý nghĩa

Trong kinh tế học vi mô, chi phí sản xuất chiếm một vị trí quan trọng và có quan hệ với nhiều vấn đề khác nhau của một doanh nghiệp cũng như của xã hội. Chí phí sản xuất không chỉ là mối quan tâm của doanh nghiệp, của nhà sản xuất mà còn là mối quan tâm của người tiêu dùng và của xã hội. Giảm chi phí sản xuất làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa, đồng thời cũng làm tăng lợi ích cho người tiêu dùng.

Các khái niệm liên quan đến chi phí sản xuất

-Chi phí sản xuất xã hội: toàn bộ chi phí trung bình mà xã hội phải bỏ ra để sản xuất ra một loại hàng hoá.

-Chi phí sản xuất cá biệt: là chi phí của từng doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất ra một loại hàng hoá.

-Chi phí trực tiếp: là những chi phí có thể dễ dàng nhận ra và hạch toán một cách trực tiếp vào quá trình sản xuất ra sản phẩm hay cung cấp dịch vụ. Chi phí trực tiếp là chi phí bắt buộc phải ghi nhận.

-Chi phí gián tiếp: là những chi phí có liên quan đến quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ. Các chi phí gián tiếp có thể phân bổ tùy mức độ nhận thức và cách hoạch định của mỗi doanh nghiệp.

-Chi phí ngắn hạn: Trong ngắn hạn, do bị ràng buộc bởi một số yếu tố đầu vào không thay đổi được, nên một số chi phí của doanh nghiệp là cố định.

-Chi phí dài hạn: trong khoảng thời gian đủ dài để toàn bộ các đầu vào thay đổi và không cần chi phí cố định nữa.

Các bạn vừa cùng chúng tôi tìm hiểu về Chi phí sản xuất. Các bạn quan tâm có thể tham khảo thêm các dịch vụ kế toán của chúng tôi:

>>> Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

>>> Dịch vụ làm báo cáo thuế

>>> Làm báo cáo tài chính

_________________________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Ms Thúy – Công ty Tư vấn Quản lý thuế Hà Nội

Liên hệ: 0933.433.242 – 0127.8888.396

Email: tuvanhotroketoan@gmail.com

Website:  http://ketoanthuehanoi.org/