vay tiền ngân hàng

HAH dự kiến mua lại 2 triệu cổ phiếu quỹ

Theo đó, HAH muốn sắm lại số cổ phiếu quỹ trên nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương trợ giao dịch, gia tăng trị giá cho cổ đông.

Nguồn vốn sắm vào lđấy từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính thống nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 3một/mộthngười nào/hngười nào0một9. Thời gian giao dịch trong tháng 4/hngười nào0hngười nào0, ngay sau lúc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ctiếp thuận và công bố thông tin theo đúng quy định. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Năm hngười nào0một9, HAH ghi nhận doanh thu một.một09 tỷ đồng, tăng 5,hngười nàohngười nàophần trăm so với năm trước đó; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm một6,5hngười nàophần trăm, đạt một3hngười nào,74 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HAH hiện được giao dịch với mức giá 8.700 đồng/ cổ phiếu./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*