Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực đã được Bộ tài chính ban hành qua 5 đợt gồm 5 Quyết định và 6 Thông tư cụ thể như sau:

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

 

Bài viết xem thêm:

Đợt 1: Ban hành ngày 31/12/2001 gồm 4 chuẩn mực sau:

1- Chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho

hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam

2 – Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình

3 – Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định vô hình

4 – Chuẩn mực kế toán số 14 Doanh thu và thu nhập khác

(Theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)

Đợt 2: Ban hành ngày 31/12/2002 gồm 6 chuẩn mực sau:

5 – Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung;

6 – Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản;

7 – Chuẩn mực kế toán số 10 – ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

8 – Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng;

9 – Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay;

10 – Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

(Theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)

Đợt 3: Ban hành ngày 30/12/2003 gồm 6 chuẩn mực sau:

11 – Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư;

12 – Chuẩn mực kế toán số 07 – Các khoản đầu tư vào công ty liên kết;

13 – Chuẩn mực kế toán số 08 – Thông tin t.chính về những khoản vốn góp LD

14 – Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính;

15 – Chuẩn mực kế toán số 25 – BCTC hợp nhất và k.toán khoản ĐT vào cty con;

16 – Chuẩn mực kế toán số 26 – Thông tin về các bên liên quan

(Theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)

Đợt 4: Ban hành ngày 15/02/2005 gồm 6 chuẩn mực sau:

17 – Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;

18 – Chuẩn mực kế toán số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;

19 – Chuẩn mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

20 – Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ;

21 – Chuẩn mực kế toán số 28 – Báo cáo bộ phận;

22 – Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.

(Theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 và Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006  của Bộ trưởng bộ tài chính)

Đợt 5: Ban hành ngày 28/12/2005 gồm 4 chuẩn mực sau:

23 – Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh;

24 – Chuẩn mực kế toán số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;

25 – Chuẩn mực kế toán số 19 – Hợp đồng bảo hiểm;

26 – Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu.

(Theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính)

Trên đây là Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất mà chúng tôi giới thiệu đến các bạn. Các bạn quan tâm có thể xem thêm các dịch vụ kế toán của chúng tôi:

>>> Dịch vụ làm báo cáo tài chính

>>> Dịch vụ quyết toán thuế

>>> Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

Nếu bạn có bất cứ vướng mắc nào về kế toán xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội sẽ giải đáp mọi ý kiến thắc mắc về kế toán cho các bạn một cách chính xác và chuyên nghiệp nhất!

_____________________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Ms Thúy  – Công ty Tư vấn Quản lý thuế Hà Nội

Liên hệ: 0933.433.242 – 0127.8888.396

Email: tuvanhotroketoan@gmail.com

Website:  http://ketoanthuehanoi.org/