Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hành vi vi phạm về hóa đơn

Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hành vi vi phạm về hóa đơn–Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy […]

Thông tư số 10/2014/TT-BTC về vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư số 10/2014/TT-BTC về vi phạm hành chính về hóa đơn–Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy […]

Mức phạt nộp chậm, lập sai báo cáo tài chính

Sau đây Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn Những mức phạt nộp chậm, lập sai báo cáo tài chính. Theo điều 9 và 10 Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định mức phạt vi phạm quy định về tài Khoản kế toán, báo cáo tài chính, […]

Quy định chung về xử lý vi phạm hành chính về thuế

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế […]

Các hành vi vi phạm hành chính về thuế mới nhất

Kể từ ngày 01/01/2014 theo Khoản 3 điều 1 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính quy định: Các hành vi vi phạm hành chính về thuế bao gồm: Bài viết liên quan: Xử lý hành vi trốn thuế, gian lận thuế Điều lệ và mức phạt chậm nộp tờ khai báo […]

Xử lý hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Hôm nay Kế toán thuế Hà Nội sẽ chia sẻ cho các bạn bài viết dưới đây. >>> Bạn có thể tham khảo: Dịch vụ báo cáo thuế tại Hà Nội Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, […]

Điều lệ và mức phạt chậm nộp tờ khai báo cáo thuế

Hôm nay Kế toán thuế Hà Nội sẽ chia sẻ cho các bạn bài viết dưới đây. >>> Xem thêm: Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng Mức xử phạt vi phạm hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế của các loại thuế như tờ khai thuế môn bài. tờ khai thuế GTGT theo […]