vay tiền nhanh trong ngày

Nhà Khang Điền (KDH) muốn mua 27 triệu cổ phiếu quỹ | Kinh doanh

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) vừa thông qua phương án sắm hngười nào7 triệu cổ phiếu, tương đương 4,96phần trăm tổng số cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ. Mục đích nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tối đa hoá lợi ích cho cổ đông. Nguồn vốn dự kiến được lđó từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân xãi.

Thời gian dự kiến trong quý II/hngười nào0hngười nào0, tối đa ko quá 30 ngày từ lúc khởi đầu thực hiện giao dịch, sau lúc Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ckết nạpận và đơn vị đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Giao dịch sẽ thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận trên HoSE với giá thị trường tại thời khắc giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Kết thúc phiên giao dịch ngày hngười nào5/3, cổ phiếu này ngừng ở mức một9.350 đồng/cổ phiếu. Tạm tính tại mức thị giá này, số tiền Nhà Khang Điền phải chi cho thương vụ lần này với thể lên tới 5hngười nàohngười nào,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, hợp độngQT Nhà Khang Điền cũng vừa thông qua đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc với bà Nguyễn Thuỳ Trang kể từ ngày hngười nào5/3/hngười nào0hngười nào0.

Về kết quả kinh doanh năm hngười nào0một9, Nhà Khang Điền ghi nhận hngười nào.845 tỷ đồng doanh thu, giảm sắp 3phần trăm so với năm trước và hoàn thành 95phần trăm kế hoạch năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông đơn vị mẹ lại tăng hơn một3phần trăm, lên mức 9một5 tỷ đồng qua đó vượt một,7phần trăm mục tiêu đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*