Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp đối với sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT. Công ty kế toán Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn Phương pháp hạch toán bán hàng trả chậm.

Phương pháp hạch toán hàng bán trả chậm

Phương pháp hạch toán hàng bán trả chậm

Bài viết xem thêm:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

    Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112, 5117) (Giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)

   Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (Thuế GTGT phải nộp)

   Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT).

– Khi thu được tiền bán hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112,. . .

   Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

– Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

   Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi trả chậm, trả góp).

Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp, đối với sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay đã có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

   Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112, 5117) (Giá bán trả tiền ngay có thuế GTGT)

   Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay có thuế GTGT).

– Khi thu được tiền bán hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112,. . .

   Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

– Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

    Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Tiền lãi trả chậm, trả góp).

Trên đây là bài viết chia sẻ của chúng tôi về Phương pháp hạch toán hàng bán trả chậm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Chúc các bạn thành công!

Các bạn quan tâm có thể xem thêm các dịch vụ kế toán của chúng tôi:

>>> Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán

>>> Dịch vụ quyết toán thuế năm

>>> Dịch vụ làm báo cáo tài chính