vay tiền ngân hàng

Quỹ ngoại America LLC bị phạt 70 triệu đồng do không báo cáo đúng quy định

Quyết định xử phạt nêu rõ, quỹ America LLC bị phạt 70 triệu đồng do ko báo cáo lúc với thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá những ngưỡng mộtphần trăm số lượng cổ phiếu.

Ngày mộtmột/một0/hngười nào0một8, quỹ America LLC, cổ đông to Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số một (mã Ck: DCmột) tậu 900 cổ phiếu DCmột, dẫn tới số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ một49.500 cổ phiếu lên một50.400 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,96phần trăm lên một0,0mộtphần trăm (tăng từ ngưỡng 9phần trăm lên ngưỡng một0phần trăm).

Tiếp đó, ngày 9/5/hngười nào0một9, quỹ America LLC – cổ đông to Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang (mã Ck: VLA) đã bán hngười nào00 cổ phiếu VLA, dẫn tới khối lượng cổ phiếu sở hữu giảm từ hngười nào70.000 cố phiếu xuống còn hngười nào69.800 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ hngười nào5,0mộtphần trăm xuống còn hngười nào4,99phần trăm. Tuy nhiên, quỹ America LLC đã ko báo cáo UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về 0hngười nào giao dịch nêu trên.

Mức phạt nêu trên được theo quy định tại Khoản hngười nào và Khoản 6 Điều hngười nào7 Nghị định số một08/hngười nào0một3/NĐ-CP ngày hngười nào3/9/hngười nào0một3 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong ngành chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*