vay tiền nóng

Sau tết doanh số giao dịch liên ngân hàng tăng 12%

Trong tuần 3/hngười nào-7/hngười nào, doanh số giao dịch trên thị trường liên nhà băng trong kì bằng VND đạt xấp xỉ 3hngười nàomột.856 tỉ đồng, tăng 33.979 tỉ đồng so với tuần 30/một/hngười nào0một9 – 3một/một/hngười nào0hngười nào0 (tương đương tăng mộthngười nàophần trăm).

Theo báo cáo về hoạt động nhà băng tuần từ 3/hngười nào tới 7/hngười nào của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), doanh số giao dịch bằng USD qui đổi ra VND trong tuần đạt khoảng một44.6hngười nào9 tỉ đồng, tị nạnhnh quân hngười nào8.9hngười nào6 tỉ đồng/ngày, tăng một5.766 tỉ đồng so với tuần 30/một/hngười nào0một9 – 3một/một/hngười nào0hngười nào0 trước đó.

Doanh số giao dịch trên thị trường liên nhà băng trong kì bằng VND đạt xấp xỉ 3hngười nàomột.856 tỉ đồng, tị nạnhnh quân 64.37một tỉ đồng/ngày, tăng 33.979 tỉ đồng so với tuần 30/một/hngười nào0một9 – 3một/một/hngười nào0hngười nào0 (tương đương tăng mộthngười nàophần trăm).

Theo kì hạn, những giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kì hạn qua đêm (69phần trăm tổng doanh số giao dịch) và kì hạn một tuần (một7phần trăm tổng doanh số giao dịch).

Đối với giao dịch USD, những kì hạn với doanh số to nhất là kì hạn qua đêm và một tuần với tỉ trọng tuần tự là 70phần trăm và một7phần trăm.

Về tiền lời, đối với những giao dịch bằng VND, so với tuần trước, tiền lời tị nạnhnh quân liên nhà băng trong tuần giảm ở những kì hạn ngắn ngày, ngoại trừ kì hạn một tháng.

Cụ thể, tiền lời tị nạnhnh quân những kì hạn qua đêm, một tuần giảm tuần tự là 0,hngười nàophần trăm/năm và 0,hngười nàohngười nàophần trăm/năm xuống mức hngười nào,8mộtphần trăm/năm, 3phần trăm/năm trong lúc tiền lời tị nạnhnh quân kì hạn một tháng tăng 0,03phần trăm/năm từ mức 3,5hngười nàophần trăm/năm lên 3,55phần trăm/năm.

Đối với những giao dịch USD, tiền lời tị nạnhnh quân liên nhà băng trong tuần dao động nhẹ so với mức tiền lời tuần trước ở hầu hết những kì hạn. Cụ thể, tiền lời tị nạnhnh quân kì hạn qua đêm, một tuần và một tháng tuần tự là một,63phần trăm/năm, một,69phần trăm/năm và một,9hngười nàophần trăm/năm.

Lãi suất tị nạnhnh quân liên nhà băng của những kì hạn cốt lõi trong tuần từ 3/hngười nào/hngười nào0hngười nào0 –7/hngười nào/hngười nào0hngười nào0 

Qua đêm

một tuần

hngười nào tuần

một tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

VND

hngười nào,8một

3,00

hngười nào,98

3,55

4,hngười nàohngười nào

4,84

5,6hngười nào

USD

một,63

một,69

một,7một

một,9hngười nào

một,9một

hngười nào,48

(Nguồn: NHNN)

Trong lúc đó, tiền lời huy động bằng VND phvòng biến hiện ở mức 0,hngười nào-0,8phần trăm/năm đối với tiền gửi ko kì hạn và với kì hạn dưới một tháng; 4,3-5,0phần trăm/năm đối với tiền gửi với kì hạn từ một tháng tới dưới 6 tháng; 5,3-7phần trăm/năm đối với tiền gửi với kì hạn từ 6 tháng tới dưới mộthngười nào tháng; thời hạn từ mộthngười nào tháng trở lên ở mức 6,6-7,5phần trăm/năm.

Hiện mặt bằng tiền lời cho vay VND phvòng biến ở mức 6phần trăm-9,phần trăm/năm đối với ngắn hạn; 9-mộtmộtphần trăm/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay USD ở mức 3-6phần trăm/năm trong đó tiền lời cho vay ngắn hạn phvòng biến ở mức 3-4,7phần trăm/năm, tiền lời cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6phần trăm/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*