vay tiền nhanh trong ngày

Thép Việt – Ý bị phạt 140 triệu đồng | Kinh doanh

BizLIVE – CTCP Thép Việt – Ý bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hành chính vì công bố thông tin ko đúng thời hạn và vi phạm quy định quản trị đơn vị về giao dịch với người với liên quan của cổ đông.

Cụ thể, CTCP Thép Việt – Ý (mà VIS) bị phạt 70 triệu đồng do với hành vi công bố thông tin ko đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và trang thông tin điện tử của đơn vị những tài liệu: giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm hngười nào0một7, hngười nào0một8; thông tin và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm hngười nào0một8; giải trình chênh lệch báo cáo tài chính 6 tháng năm hngười nào0một8. Ngoài ra, những báo cáo tình hình quản trị đơn vị năm hngười nào0một7, hngười nào0một8 và 6 tháng đầu năm hngười nào0một8, hngười nào0một9 cũng với nội dung chưa đầy đủ.

Đồng thời, Thép Việt – Ý bị còn bị phạt 70 triệu đồng vì đã với hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị đơn vị về giao dịch với người với liên quan của cổ đông.

Theo báo cáo tài chính năm hngười nào0một8 đã được kiểm toán của đơn vị, trong năm hngười nào0một8, đơn vị với những giao dịch với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng là tổ chức với liên quan của CTCP Thương mại Thái Hưng (cổ đông đơn vị). Tuy nhiên, giao dịch giữa hngười nào bên trong năm hngười nào0một8 chưa được đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị thông qua.

CTCP Thép Việt – Ý được thành lập năm hngười nào00một với ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu là thép xây dựng.

Theo báo cáo tài chính quý IV/hngười nào0một9, trong quý doanh thu thuần của đơn vị đạt một.một45 tỷ đồng, giảm một6,6phần trăm so với cùng kỳ năm hngười nào0một8.

Tính chung cả năm hngười nào0một9 doanh thu của Thép Việt – Ý đạt 4.593 tỷ đồng, giảm hơn mộthngười nàophần trăm so với năm hngười nào0một8 và mới hoàn thành sắp 95phần trăm kế hoạch năm. Năm hngười nào0một9, đơn vị lỗ hngười nàomột8,7 tỷ đồng, giảm hơn một07 tỷ đồng so với số lỗ hơn 3hngười nào6 tỷ đồng năm hngười nào0một8. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*