Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào? Những trường hợp nào thì được hủy hóa đơn giá trị gia tăng? Bài viết này Kế toán thuế Hà Nội xin chia sẻ với các bạn thủ tục hủy hóa đơn giá tri gia tăng.

Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau:

Bài viết liên quan:


 

1.Các trường hợp hủy hóa đơn:

hoa-don-gia-tri-gia-tang

  1. Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa.thủ tục hủy hóa đơn
  2. Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.

– Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

– Nếu cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, DN phải hủy hóa đơn, chậm nhất là mười (10) ngày.

  1. Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật.

Chú ý: Nếu các bạn viết sai hóa đơn GTGT các bạn chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn là được không cần phải làm thủ tục hủy hóa đơn, mẫu các bạn có thể tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

2.Thủ tục thông báo hủy hóa đơn:

  1. Lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.
  2. Thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. (Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức)

– Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn.

  1. Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
  2. Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn,

– Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy

+ Bảng kiểm kê ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hoá đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Tải về tại đây: Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

Chú ý:

– Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại DN.

– Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế (chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn).

Trên đây là bài viết về Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng mà chúng tôi giới thiệu đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Chúc các bạn thành công!

Ketoanthuehanoi.org

Nếu bạn có bất cứ vướng mắc nào về kế toán xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội sẽ giải đáp mọi ý kiến thắc mắc về kế toán cho các bạn một cách chính xác và chuyên nghiệp nhất!

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Ms Thúy  – Công ty Tư vấn Quản lý thuế Hà Nội

Liên hệ: 0933.433.242 – 0127.8888.396

Email: tuvanhotroketoan@gmail.com

Website:  http://ketoanthuehanoi.org/