vay tiền nóng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo hoạt động ngân hàng, thị trường vốn, thị trường chứng khoán

Theo quyết định vừa được ban hành, Thủ tưởng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo về tiền tệ, nhà băng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán, theo dõi và chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Gisát hại tài chính quốc gia, Bảo hiểm Tiền gửi.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ với quyết định sửa đổi bổ sung về việc phân công công việc của Thủ tướng và những Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo, quản lý Khối kinh tế tổng hợp gồm kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, nhà băng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; những tín dụng tài chính; dự trữ Nhà nước; dự đoán và chính sách quản lý kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn theo dõi và chỉ đạo những cơ quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Gisát hại tài chính quốc gia, Bảo hiểm Tiền gửi.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải nhữngh chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người với công.

Về phân công công việc của những Phó Thủ tướng như sau:

một. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

– Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo những ngành công việc: Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

– Theo dõi và chỉ đạo: Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

– Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý những tồn tại, yếu kém nhẹm của một số dự án và doanh nghiệp chậm triển khngười nào, kém nhẹm hiệu quả thuộc nghình Công Thương.

hngười nào. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

– Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo những ngành công việc: Hội nhập kinh tế quốc tế; theo dõi, chỉ đạo thương lượng và thực hiện những Hiệp định kinh tế song phương và đa phương; cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương nghiệp.

– Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương nghiệp.

3. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

– Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo những ngành công việc: Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghtrầno.

– Theo dõi và chỉ đạo: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

– Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghtrầno vững bền; Phó Trưởng Ban túc trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cải nhữngh chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người với công.

4. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

– Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo những ngành công việc: Phát triển những loại hình doanh nghiệp; kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

– Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*