vay tiền nóng

Thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều hành khối tiền tệ, ngân hàng, thị trường chứng khoán

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về việc phân công công việc của Thủ tướng và những Phó Thủ tướng Chính phủ.

BizLIVE – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về việc phân công công việc của Thủ tướng và những Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, bổ sung phân công công việc đối với Thủ tướng Chính phủ, những Phó Thủ tướng Chính phủ như sau:

Thủ tướng Chính phủ

Trực tiếp chỉ đạo, quản lý Khối kinh tế tổng hợp gồm: Kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ, nhà băng, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, những tín dụng tài chính, dự trữ Nhà nước, dự đoán và chính sách quản lý kinh tế vĩ mô.

Theo dõi và chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Gilàm thịt hại tài chính quốc gia, Bảo hiểm Tiền gửi.

Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải nhữngh chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người mang công.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo những ngành công việc: Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Theo dõi và chỉ đạo: Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý những tồn tại, yếu kém nhẹm của một số dự án và doanh nghiệp chậm triển khngười nào, kém nhẹm hiệu quả thuộc nghình Công Thương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo những ngành công việc: Hội nhập kinh tế quốc tế, theo dõi, chỉ đạo thương lượng và thực hiện những Hiệp định kinh tế song phương và đa phương, cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương nghiệp.

Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo những ngành công việc: Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, xóa đói giảm nghè cổo.

Theo dõi và chỉ đạo: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghè cổo vững bền; Phó Trưởng Ban túc trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cải nhữngh chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người mang công.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo những ngành công việc: Phát triển những loại hình doanh nghiệp, kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Trước đó, ngày 7/hngười nào, tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ hngười nào0một5-hngười nào0hngười nào0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*