vay tiền ngân hàng

VIS bị phạt 140 triệu đồng

Quyết định xử phạt nêu rõ, doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin (CBTT) ko đúng thời hạn, ko đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật.

VIS CBTT ko đúng thời hạn những tài liệu như giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm hngười nào0một7, hngười nào0một8; thông tin và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm hngười nào0một8; thông tin và tài liệu lđấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 8/5/hngười nào0một8; báo cáo số một00/BC-VIS ngày hngười nào/hngười nào/hngười nào0một8; thông tin và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thất thường ngày một0/7/hngười nào0một8…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị doanh nghiệp về giao dịch với người sở hữu liên quan của cổ đông. Theo báo cáo tài chính năm hngười nào0một8 đã được kiểm toán của doanh nghiệp, trong năm hngười nào0một8, doanh nghiệp sở hữu những giao dịch với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng là tổ chức sở hữu liên quan của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (cổ đông doanh nghiệp). Tuy nhiên, giao dịch giữa doanh nghiệp với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng trong năm hngười nào0một8 chưa được đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị thông qua.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo Nghị định số một08/hngười nào0một3/NĐ-CP ngày hngười nào3/9/hngười nào0một3 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong ngành nghề chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*