vay tiền nóng

VPBank chính thức hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II

Với kết quả này, VPBank là nhà băng thứ hngười nào chính thức hoàn thành triển khngười nào cả ba trụ cột của Basel II trên thị trường Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn: VPBank)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương (VPBank – Mã: VPB) thông tin đã hoàn thành triển khngười nào xong việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II – qui trình thẩm định nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP- Internal Capital Adequacy Assessment Process) trong số ba trụ cột cần hoàn thành của Basel II.

Cùng với việc hoàn thành triển khngười nào hngười nào trụ cột số một và 3 trước đó, trụ cột hngười nào này cũng được VPBank hoàn thành sớm một năm so với yêu cầu của Ngân hàng nhà nước (NHNN), và được hoàn thành sau hơn nửa năm kể từ lúc VPBank chính thức được Ngân hàng nhà nước phê chuẩn việc ứng dụng sớm Thông tư số 4một (Basel II).

Ông Dmytro Kolechko, Giám đốc Khối quản trị rủi ro của VPBank cho biết việc hoàn thành triển khngười nào cả 3 trụ cột Basel II trước thời hạn một năm so với yêu cầu của NHNN là những nền tảng ban sơ để VPBank tiếp tục tiến tới với những tiêu chuẩn cơ bản của Basel III, đưa chuẩn mực quản trị của nhà băng tiến sắp hơn những chuẩn mực của nhà băng tiên tiến trên toàn cầu.

Qui trình ICAAP là sự thẩm định toàn diện về vốn, bao gồm những cấu phần từ việc xác định hồ sơ rủi ro của nhà băng, xây dựng chiến lược, khẩu vị rủi ro, tính toán mức vốn yêu cầu cho những rủi ro trọng yếu (với mức độ bao quát rộng hơn Trụ cột một, bao gồm thêm rủi ro tiền lãi trên sổ nhà băng và rủi ro tập trung) ko những trong điều kiện kinh doanh thông thường mà còn trong tình trạng sở hữu những biến động bất lợi của thị trường.

Từ đó, nhà băng xác định được mục tiêu về vốn để đảm bảo những mục tiêu hoạt động kinh doanh nằm trong phạm vi khả năng chấp nhận rủi ro của nhà băng.

Con số ICAAP cùng với những báo cáo khác theo yêu cầu của NHNN về quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ là nguồn thông tin sáng tỏ và toàn diện để giúp NHNN sở hữu thể thực hiện gisát hại và quản lý hệ thống những nhà băng thương nghiệp trên cơ sở vật chất rủi ro.

Theo VPBank, việc triển khngười nào thực hiện ICAAP góp phần quan yếu trong việc tăng công việc quản trị rủi ro trong nhà băng, cụ thể trong việc: tăng cường nhận thức về quản trị rủi ro trong toàn bộ cán bộ viên chức và những cấp lãnh đạo trong Ngân hàng; Đảm bảo mức độ thích hợp giữa chiến lược rủi ro và kế hoạch kinh doanh; Đo lường hiệu quả hơn mức độ nhạy cảm về rủi ro của Ngân hàng đối với điều kiện kinh tế vĩ mô như tiền lãi, tỷ giá, lạm phát, GDP, biến động giá bất động sản; Tận dụng tài chính một nhữngh hiệu quả thông qua việc phân bổ vốn cho từng rủi ro trọng yếu và đơn vị kinh doanh, đồng thời lồng ghép trong quá trình thẩm định hiệu quả kinh doanh và thiết lập KPI cho từng vị trí trong nhà băng.

Trước VPBank, VIB là nhà băng trước nhất công bố đã hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II vào tháng mộthngười nào/hngười nào0một9.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*